Att underlätta och förbättra vardagen för sjuksköterskor och läkare

Projekt"Analysverktyget"

KundEtt svenskt MedTech bolag

Uppdrag

Komplett redesign av ett medicinskt analysverktyg för att uppnå skalbarhet, en flexibel utvecklarmiljö och en förbättrad användarupplevelse.

Resultatet

 • I första fasen - En UX-förstudie som gav indikationer på viktiga problemområden flöden och en vision för ett gränssnitt.

 • I andra fasen - Tagit fram systemarkitektur och utvecklarmiljö. Samt en realistisk och klickbar prototyp med de viktigaste användarflöden som har en hög fidelitet.

Tekniker

 • Node.js, React

 • Sketch och Marvel för gränssnittsdesign

 • Användarintervjuer och användbarhetstest

 • Design Workshops och övningar som hjälper oss att nå kärnprodukten

Vår kund har utvecklat ett webbaserat medicinskt analysverktyg för läkare och sjuksköterskor. Verktyget kopplar ihop analysutrustning som patienterna har hemma och använder för att utföra medicinska självtester.

De detaljerade testresultaten skickas in digitalt via GSM och samlas i en databas för analys och bedömning av specialistläkare- och sjuksköterskor.

Sjuksköterska med grön överdel och glasögon sitter framför en dator och använder analysverktyget. Det är ett ljust kontorsrum och hon verkar fokuserad

Att se problemet

Problemet kunden började se var att trots att deras analysverktyg definitivt nådde deras nuvarande mål så såg de tydligt att det inte skulle hålla för deras framtida vision.

Produkten skulle inte klara av att skalas upp till mer komplexa organisationer och analysprocesser. Samtidigt såg de en stor möjlighet i att kunna överträffa användarnas förväntningar på hur ett modernt verktyg inom vården skulle kunna se ut och fungera idag.

Health- och MedTech har under loppet av några år blivit ett av våra specialistområden. Vi har bland annat hjälpt kunder som arbetar inom så skilda områden såsom psykisk hälsa, primärvård, stödsystem för vårdcentraler, medicinska analysverktyg för läkare och även smarta diagnos- och hälsotestlösningar.

Så när vi på Vinnovera kom in som partner för att assistera kunden med en komplett redesign av det medicinska analysverktyget med fokus på design och FrontEnd-utveckling var vi mer än peppade.

Vad behövde vi veta, och från vem, för att komma vidare?

Vi började med att genomföra en grundlig men begränsad UX-förstudie där vi bland annat gjorde intervjuer med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Där kunde vi fånga de viktigaste frågorna, hindrena och möjligheterna från användarnas kontext.

Det är extra komplext att optimera användarflöden i en mycket reglerad medicinsk miljö där testresultat kan ha stor påverkan på människors hälsa. Vårt UX-team har arbetat i nära samarbete med användare, produktägare, utvecklare och produktspecialister hos vår kund för att hitta rätt balans mellan användaranpassning och regulatoriska krav.

Att jobba tillsammans ger resultat

Steg två i vårt samarbete är att baserat på vår förstudie börja utveckla det nya gränssnittet tillsammans med kunden. Kunden bidrar med ansvar för BackEnd, expertis kring regulatoriska krav och agerar även produktägare.

Vinnovera bidrar med en scrum-master, ansvar för integrationen med BackEnd och utveckling av ny eller existerande funktionalitet baserat på löpande lärdomar från designarbetet och användarnas upplevelser.

Fokus har hela tiden legat på skalbarhet, framtidssäkrade arkitekturval, hög kodkvalitet och en agil projektmetodik med begränsande och koncisa delmål som tydligt kommuniceras ut till resten av företaget.

Det sistnämnda gör att vi tidigt kan fånga röda flaggor, etablera projektet internt och gradvis samla in feedback och få indikationer om vi möter våra uppsatta användar- och affärsmål.

Tack vare retrospektiv, tydliga mål, transparens och tydlig kommunikation har teamet fått en hög produktivitet och samarbetet har fungerat mycket bra.

Efter att vi nu har gjort en mängd med olika prototyper och korrigeringar så har vi kommit till slutsatsen att den nya designen förbättrar användarupplevelsen avsevärt och vi börjar mer skarpt implementera designen till riktig kod för att fortsätta utvärdera och introducera det nya verktyget för fler användare.

Att hitta rätt väg framåt

För att utveckla produkten vidare identifierade vi fem olika riktlinjer som är viktiga att följa för att bibehålla de upptäckter vi gjorde med användarna under denna resa.

 1. Respektera användarnas existerande investering i designen

  Det ska kännas nytt men bekant. Användare hatar inte förändring utan snarare hur förändring presenteras.

 2. Användaren leder resan

  För att alla organisationer ser olika ut så krattar vi vägarna, sätter upp tydliga skyltar och gör dem så bekvämliga som möjligt för användaren. Istället för att bara erbjuda en räls med fasta stopp så är det upp till användaren hur verktyget ska användas.

 3. Enkelhet handlar om att dölja det uppenbara och fokusera på det meningsfulla

  Ett komplext system kan fortfarande vara enkelt att använda.

 4. Tvinga inte någon att hålla allt i huvudet

  Vid varje steg i processen ska det vara tydligt var användaren kom ifrån, vad den nuvarande uppgiften är och vilka val som kvarstår att göra. Vi kan aldrig förutsätta vilka begränsningar som användaren har i olika situationer.

 5. Alla ska ha tillgång till sanningen

  När användare behöver ifrågasätta beslut eller data behöver alla inblandade veta hur beslutet gick till.

Vi ser fram emot att tillsammans leverera en modern, användarvänlig och tekniskt optimerad lösning för vår kund. Men viktigast av allt så kommer vi att underlätta och förbättra upplevelsen för de läkare och sjuksköterskor som använder verktyget på daglig basis.

Två sjuksköterskor som båda ler mot en patient i förgrunden

Kontakta oss

Vet du redan vad du vill? Eller behöver du oss för att hitta rätt möjligheter framåt?

Hör av dig till vår VD Marcus så hjälper vi dig konkretisera och genomföra!

MarcusRing Marcus 0701435875