ProjektKrishanteraren

KundFredens Hus

Uppdrag

Fredens Hus är en ideell förening som arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom utställningar och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga.

Uppdraget till Vinnovera var att skapa innehåll för en digital station med syfte att utbilda unga om konflikthantering.

Bild ur spelet Krishanteraren

Unga skickas på virtuellt uppdrag för att lösa konflikter

Den färdiga lösningen är ett resultat av gemensamma förslag och insikter tidigt i projektet som landade i en interaktiv berättelse med ett formspråk hämtat från seriernas värld. Användaren gör val som driver handlingen framåt och engageras i frågor som rör mänskliga rättigheter och konfliktlösning.

Lär dig i utställning eller online

Det går att ta del av den interaktiva berättelsen både från en digital station i utställningar och via internet i en vanlig webbläsare.
https://krishanteraren.fredsportalen.se/

Bild ur spelet Krishanteraren

Lång teknisk livslängd

Eftersom beställaren är en ideell förening med begränsad budget behövde vår leverans ha en lång teknisk livslängd utan löpande tekniska uppdateringar. Därför har vi fokuserat på att så långt det går undvika beroenden till externa javascriptbibliotek eller andra ramverk. Det innebar mer tid för utveckling under själva projektet, men långsiktigt är det en vinst i just den här typen av uppdrag.

Kontakta oss

Vet du redan vad du vill? Eller behöver du oss för att hitta rätt möjligheter framåt?

Hör av dig till vår VD Marcus så hjälper vi dig konkretisera och genomföra!