Hur vi gjorde en digital vårdcentral

ProjektBättre besök

KundDoctrin

Uppdrag

Förbättra sjukvården genom att hjälpa vårdgivare att digitalisera patientresan.

Resultatet

En webbapplikation för vårdtagare och sjukvårdspersonal

Tekniker

  • Node.js

  • React

  • Starcounter

En telefon som visar en konversation mellan patient och vårdgivare

Doctrin drivs av en central idé - de vill förbättra sjukvården för en miljard människor. Och de vill göra det genom att hjälpa vårdgivare att digitalisera patientresan med rätt verktyg, rätt processer och rätt utbildning. Med den idén kom grundarna Magnus Liungman och Ashkan Labaf till Vinnovera tidigt sommaren 2016 och vi började tillsammans arbeta med deras första produkt Bättre Besök.

I oktober samma år påbörjade vi också ett andra projekt ihop med ambitionen att erbjuda patienter i öppenvården möjlighet att söka vård via webbläsare, samt att kunna genomföra hela besöket digitalt om det visar sig passande.

Doctrin behövde en utvecklingspartner som kunde ta fram de digitala lösningar som de ville erbjuda sjukvården. Eftersom det här andra uppdraget var komplext och tidsaspekten mycket viktig behövde vi på Vinnovera hitta nya och flexibla sätt att arbeta på som matchade projektet.

Vinnovera har varit en central teknikpartner för oss, framför allt under projektets första tid då de snabbt skapade en prototyp av vår idé. De hade förmågan att omsätta vår vision i en teknisk lösning och har varit djupt involverade i vår utvecklingsresa sedan dess.

Magnus Liungman

VD Doctrin

En prototyp som ledde till ett stort uppdrag

I oktober 2016 fick vi uppdraget att realisera en klickbar prototyp för att visualisera och realisera Doctrins idé, vilket hjälpte dem att kommunicera idén utanför teamet. Arbetet med att omsätta prototypen i en fullskalig tjänst påbörjades en månad senare och var huvudsakligen konceptuellt i de första skedena. Produktionen av webbapplikationen kom igång i januari 2017 med kompetenser inom front-end, back-end, design och användarupplevelse. Ett halvår senare togs produkten i drift för första gången på enstaka vårdcentraler, den är nu väl beprövad av vårdkoncernen Capio som använder den för sin digitala tjänst Capio Go. Hos Doctrin går produkten under namnet Flow.

Att skala upp teamet i takt med affären

När projektet påbörjades i oktober 2016 var det två från Doctrin och två från oss på Vinnovera som arbetade i det, men uppdraget skalades upp i snabb takt redan efter en månad. Eftersom omfattningen ganska snart blivit större än vad vi kunde lösa med vårt befintliga inhouse-team så blev det viktigt att få in underkonsulter på ett bra sätt - att bygga team-andan och se till att utvecklingen blev produktiv och iterativ så snabbt som möjligt.

Mobbprogrammering blev en viktigt del av kunskapsöverföringen inom teamet och vi arbetade också övergripande med processerna och samarbetet, för att snabbt få till multidisciplinär utveckling i nära samarbete med produktägare och medicinsk expertis. Under december 2016 och början av 2017 byggdes det gemensamma teamet upp ytterligare, till stor del genom Vinnoveras nätverk av underkonsulter.

Doctrin har under andra halvan av 2017 byggt upp sitt eget interna utvecklingsteam, där vi har haft stor del i överlämning och kunskapsöverföring för att göra dem oberoende. Vi förser fortfarande projekten med konsulter och siktar på ett långt och konstruktivt samarbete framöver, men utvecklingsansvaret för Flow ligger nu i trygga händer i deras egna team.

Konceptutveckling och agilt samarbete

Projektet har varit utvecklande för oss på Vinnovera även på andra sätt, vi har arbetat fram metoder och rekryterat kompetens för att kunna hantera tjänstedesign och konceptutveckling i större skala än tidigare. Designarbetet för Doctrins produkter lät oss integrera mer UX i vårt utvecklingsarbete och resulterade där i en konceptuell verktygslåda, som sedan fick agera utgångspunkt för ett agilt samarbete mellan tjänstedesign och teknisk utveckling.

Capio klev in som partner till Doctrin tidigt under 2017 och i och med det ökade komplexiteten i arbetet markant. Vi började arbeta med användarintervjuer och mer med att studera faktiska situationer i deras verksamhet där produkten skulle användas. Vi jobbade iterativt med att lösa ett problem, implementera lösningen, testa, behålla de delar av lösningen som fungerade och bygga om övrigt, testa igen - och så vidare i en löpande hypotesdriven agil process.

Den här perioden utmärktes av snabb rörelse framåt med mycket nära dialog mellan våra UX:are, kunden och utvecklingsteamet, vilket gjorde det möjligt att på bara några månader nå en kvalitativ produkt som kunde börja testas skarpt på utvalda vårdcentraler. Detta har i förlängningen lett till att vi nu arbetar på en UX-avdelning inom Vinnovera, och till att vi utvecklat hur våra olika kompetenser kan stödja varandra med bättre slutresultat.

En ny spännande aktör inom den digitala samhällsutvecklingen

Doctrin och Vinnovera har arbetat tätt tillsammans sedan sommaren 2016 och kommer att fortsätta göra det i framtiden. Doctrin har gjort en fantastisk resa och är idag en riskkapitalfinansierad Healthtech-startup i stark tillväxt med runt 40 anställda, varav en stor del är arkitekter, utvecklare och testare. Vårt samarbete har förstås förändrats under den här resan och det har varit otrolig roligt, utvecklande och lärorikt att få vara en så integrerad del av en startups utvecklingshistoria.

Vill du veta mer eller göra en workshop med oss?

Vi hjälper er gärna konkretisera och genomföra nästa steg.